Rijngebied: Laagwatermonitoring van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Hintergrundbild Rheingebiet
Rijn - Diepoldsau
Rijn - Rekingen
Rijn - Bazel Rheinhalle
Rijn - Maxau
Rijn - Worms
Rijn - Mainz
Rijn - Kaub
Rijn - Andernach
Rijn - Keulen
Rijn - Lobith
Link naar de website voor laagwatermonitoring (ICBMS).
 • Het actuele debiet op het meetpunt ligt nog niet onder de drempelwaarde van het 2-jaarlijkse NM7Q.
  geen laagwater / zeer frequent laagwater (Q ≥ 2-jaarlijkse NM7Q)
 • Het actuele debiet op het meetpunt ligt onder de drempelwaarde van het 2-jaarlijkse NM7Q, maar nog niet onder de drempelwaarde van het 5-jaarlijkse NM7Q.
  frequent laagwater (Q < 2-jaarlijkse NM7Q)
 • Het actuele debiet op het meetpunt ligt onder de drempelwaarde van het 5-jaarlijkse NM7Q, maar nog niet onder de drempelwaarde van het 10-jaarlijkse NM7Q.
  minder frequent laagwater (Q < 5-jaarlijkse NM7Q)
 • Het actuele debiet op het meetpunt ligt onder de drempelwaarde van het 10-jaarlijkse NM7Q, maar nog niet onder de drempelwaarde van het 20-jaarlijkse NM7Q.
  zeldzaam laagwater (Q < 10-jaarlijkse NM7Q)
 • Het actuele debiet op het meetpunt ligt onder de drempelwaarde van het 20-jaarlijkse NM7Q, maar nog niet onder de drempelwaarde van het 50-jaarlijkse NM7Q.
  zeer zeldzaam laagwater (Q < 20-jaarlijkse NM7Q)
 • Het actuele debiet op het meetpunt ligt onder de drempelwaarde van het 50-jaarlijkse NM7Q.
  extreem zeldzaam laagwater (Q < 50-jaarlijkse NM7Q)
 • Er zijn geen actuele debietgegevens.
  geen actuele debietwaarden
 • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • Trend (waterstand op het meetpunt):
 • De waterstand op het meetpunt is meer dan 10 cm gedurende de laatste 4 uur gestegen.
  meer dan 10 cm / 4 u gestegen
 • De waterstand op het meetpunt is meer dan 5 cm gedurende de laatste 4 uur gestegen.
  meer dan 5 cm / 4 u gestegen
 • De waterstand op het meetpunt is maximaal 5 cm gedurende de laatste 4 uur gestegen / gedaald.
  maximaal 5 cm / 4 u gestegen / gedaald
 • De waterstand op het meetpunt is meer dan 5 cm gedurende de laatste 4 uur gedaald.
  meer dan 5 cm / 4 u gedaald
 • De waterstand op het meetpunt is meer dan 10 cm gedurende de laatste 4 uur gedaald.
  meer dan 10 cm / 4 u gedaald

De monitoring van het optreden van laagwater en de classificatie hiervan gebeurt door actuele debietwaarden op een bepaald meetpunt te vergelijken met drempelwaarden van het NM7Q (laagste afvoergemiddelde over zeven opeenvolgende dagen) van de referentietijdreeks 1961-2010 voor statistische herhalingstijden tussen 2 en 50 jaar - zie ICBR-rapport 248.
Met de uniforme ICBR-laagwatermonitoring voor de gehele Rijn kunnen actuele laagwatergebeurtenissen direct worden vergeleken en geclassificeerd, en mogelijke veranderingen in de laagwateromstandigheden worden gedetecteerd (meer informatie is te vinden in ICBR-rapport 261).
Als aanvullend element wordt voor de meest recente laagwatergebeurtenis de totale duur evenals de duur van de bereikte laagwaterklassen aangegeven. Om de droogte te kunnen classificeren, wordt er gebruik gemaakt van kaarten waarop de gestandaardiseerde indices voor neerslag (SPI) en bodemvocht (SMI Anomaly) zijn afgebeeld. Bovendien wordt voor een selectie van waterkwaliteitsmeetstations de actuele watertemperatuur en het zuurstofgehalte aangegeven. Meer gegevens zijn te vinden op het informatieplatform Undine, o.a. hier .

Gegevensbasis: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes [DE] (Pegelonline) / Rijkswaterstaat [NL] (Waterinfo) / Bundesamt für Umwelt BAFU [CH] (Hydrologische Daten und Vorhersagen ) / Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Het tijdstip van de waterstanden / debieten wordt aangegeven in MET (wintertijd). Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard noch garantie gegeven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens.

Duur van de laatste dan wel de actuele laagwatergebeurtenis (LW) en duur van de bereikte laagwaterklassen in dagen (stand: ) - testfase -

MeetpuntBegin laagwaterfaseEinde laagwaterfase*Totale duurfrequent LWminder frequent LWzeldzaam LWzeer zeldzaam LWextreem zeldzaam LW
Diepoldsau (Alpenrijn)
Rekingen (km 90,76)
Bazel (km 164,27)
Maxau (km 362,3)
Worms (km 443,4)
Mainz (km 498,3)
Kaub (km 546,2)
Andernach (km 613,8)
Keulen (km 688,0)
Lobith (km 862,22)

* De laagwaterfase wordt pas beëindigd als de classificatiewaarde voor laagwater tussendoor meer dan twee dagen wordt overschreden. Bij actueel aanhoudende laagwaterfases wordt de voorgaande dag als het einde van de laagwaterfase ingevuld, omdat de classificatie is gebaseerd op daggemiddelden. Een dynamische actualisering vindt telkens de volgende dag plaats.

Watertemperatuur van de Rijn op waterkwaliteitsmeetlocaties - niet geplausibiliseerde ruwe gegevens -

Diepoldsau (Alpenrijn)
Rekingen (km 90,8)
Weil am Rhein (km 171,4)
Karlsruhe (km 359,2)
Koblenz (km 590,3)
Bad Honnef (km 640,0)
Bimmen-Lobith (km 865,0)

Zuurstofgehalte van de Rijn op waterkwaliteitsmeetlocaties - niet geplausibiliseerde ruwe gegevens -

Diepoldsau (Alpenrijn)
Rekingen (km 90,8)
Weil am Rhein (km 171,4)
Karlsruhe (km 359,2)
Koblenz (km 590,3)
Bad Honnef (km 640,0)
Bimmen-Lobith (km 865,0)

Gestandaardiseerde neerslag index (SPI) voor de afgelopen 6 maanden

Bodemvochtindex (SMI Anomaly) voor de laatste beschikbare periode van 10 dagen

Laagwater & droogte